NOSTRIFIKACIJA DIPLOME U NEMAČKOJ

Da biste u Nemačkoj radili kao medicinska sestra – tehničar, morate nostrifikovati diplomu srednje medicinske škole. Na osnovu nemačkih zakona postupak nostrifikacije diplome u potpunosti vas izjednačava sa nemačkim medicinskim kadrom i obezbeđuje vam potpuna ista prava ali i iste obaveze. U narednom tekstu ukratko ćemo vas upoznati sa uslovima i postupkom nostrifikacije kao i sa pogodnostima koje InJob International obezbeđuje za svoje kandidate.

NEMAČKI JEZIK
Potreban nivo poznavanja jezika za dobijanje radne vize za medicinske tehničare jeste B1 Zajedničkog evropskog okvira za strane jezike. Traženi nivo jezika za nostrifikaciju diplome zavisi od nemačke pokrajine u kojoj ste dobili posao i može biti B1, B1 Pflege (medicinski nemački) ili B2. Na osnovu lokacije klinika sa kojima sarađujemo, većina naših kandidata polaže B1 opšti ili B1 Pflege. Za kandidate iz drugih pokrajina organizujemo dodatne časove medicinskog nemačkog, kako bismo bili sigurni da će na skaliranom ispitu B1/B2 Pflege dobiti traženi nivo B2. Međutim, svi naši kandidati pohađaju kurs medicinskog jezika u vidu pripreme za rad na nemalkim klinikama.

Kurseve nemačkog jezika od A1 do nivoa koji je potreban za nostrifikaciju diplome možete pohađati i u našem centru i možete konkurisati za dodelu stipendije od 60% ili 100% čak i za online nastavu.
PROGRAM STIPENDIRANJA

Prolaznost naših kandidata na zvaničnim telc-ispitima gotovo je potpuna – preko 95%.

IZJEDNAČAVANJE DIPLOME
Između našeg i nemačkog nastavnog plana i programa za medicinske tehničare postoji razlika u broju sati teorije i prakse. Da bi se nostrifikovala diploma, potrebno je nadoknaditi ovu razliku i za to postoje dva puta: možete polagati nostrifikacioni ispit (tzv. Kenntnisprüfung) ili u saradnji sa klinikom na kojoj radite nadoknaditi razliku.

InJob International sarađuje isključivo sa ozbiljnim klinikama, koje raspolažu sopstvenim akademijama i dovoljnim brojem odeljenja da svojim zaposlenima omoguće nadoknadu teoretskih i praktičnih časova. Istovremeno, te klinike su izrazile spremnost da na sebe u potpunosti preuzmu brigu oko nostrifikacije diplome svojih zaposlenih i na to su se obavezale ugovorima. InJob se odlučio za ovaj put, jer na osnovu dosadašnjeg bogatog iskustva, sa sigurnošću možemo reći da za kandidate postepena nostrifikacija diplome u punoj saradnji sa klinikom na kojoj rade predstavlja neuporedivo bezbolniji i lakši proces integracije u novo poslovno okruženje.

Još pre apliciranja za radnu vizu InJob International šalje prevedenu dokumentaciju u vladu pokrajine u kojoj je kandidat dobio posao. Pokrajinska vlada donosi rešenje u kome propisuje broj teoretskih i praktičnih časova koje je potrebno nadoknaditi kako bi se dobila nemačka diploma. Nakon dolaska u Nemačku, klinike za svoje nove zaposlene organizuju nadoknadu propisanih  teoretskih i praktičnih časova i svu dokumentaciju o tome šalju u pokrajinsku vladu zajedno sa zahtevom za izdavanje nemačke diplome. Bez obzira što tokom pohađanja škole i odrađivanja prakse ne rade, naši kandidati za sve to vreme od klinike uredno dobijaju platu.

U određenim pokrajinama vlada veoma često donosi rešenje po kome odrađivanje dodatnih teoretskih i praktičnih časova nije potrebno, odnosno, rešenje o direktnoj nostrifikciji. Koliko god da direktna nostrifikacija primamljivo zvuči, ona za sobom povlači i dodatne obaveze, jer se od vas može očekivati da od prvog dana preuzemete sve obaveze licencirane medicinske sestre, dok će vam sa druge strane sigurno biti potrebno vreme da dovoljno dobro naučite jezik, ovladate svim procedurama i drugačijim načinom rada i u potpunosti se integrišete u novo radno i jezičko okruženje. Svestan ovog potencijalnog izazova, InJob je sa svim klinikama sa kojima sarađuje ugovorio posebne pogodnosti za svoje kandidate tokom perioda integracije – obezbeđen smeštaj, kurseve medicinskog nemačkog jezika, obuku na odeljenjima uz mentora i još mnogo toga.

DOKUMENTACIJA I PREVOD

Tim InJob International vam pomaže da prikupite potrebnu dokumentaciju za dobijanje radne vize i za nostrifikaciju diplome i šalje je u pokrajinski vladu. Dokumentacija mora biti prevedena na nemački jezik uz overu sudskog tumača iz Nemačke. Većina nemačkih institucija ne priznaje prevode urađene van Nemačke, već zahteva overu sudskih prevodilaca ovćenih  od strane nemačkih sudova. Kako bismo Vam u svakom segmentu pružili najbolju uslugu i bili sigurni da će Vaša dokumentacija biti prihvaćena od strane nemačkih instituacija, potrudili smo se da Vam omogućimo da prevod sa overom sudskog prevodioca iz Nemačke dobijete i u Beogradu i to u InJob prevodilačkom centru. Prevod dokumentacije možete obaviti u našem Prevodilačkom centru uz overu nemačkog sudskog tumača.
PREVODILAČKI BIRO 

Naša briga za vas ne završava se vašim zaposlenjem, odlaskom u kliniku i nostrifikacijom diplome. Kao što svedoče iskustva naših kandidata, i dalje ćemo biti tu za vas, za svaki papir i svaki problem sa kojim se možete susresti.

Kako konkurisati?
Ukoliko ste zainteresovani, možete aplicirati popunjavanjem kontakt forme ili direktnim slanjem biografije na email:

office@injob.rs – za zapošljavanje
edukacija@injob.rs – za stipendiranje (kurs nemačkog jezika)

Odgovorićemo na Vaš upit u najkraćem roku.