Pregled konkursa

Univerzitetska Helios-klinika u Vupertalu (Wuppertal) jedna je od 7 Helios-klinika maksimalne zdravstvene nege. Klinika zapošljava 2.500 hiljade ljudi, raspolaže sa 1.000 kreveta i na njoj se godišnje zbrine 50.000 pacijenata i obavi 100.000 ambulantnih pregleda. Raspolaže najsavremenijom opremom i nudi vrhunske metode lečenja i medicinske nege i na svojim sspecijalističkim odeljenjima pruža kompletan obim medicinskih usluga.

Ova klinika sastavni je deo jedne od najvećih i najpoznatijih ustanova u oblasti medicinskih usluga u Evropi – Helios.

Ovaj lanac privatnih bolnica obuhvata:

 • 111 klinika uključujući 7 klinika maksimalne zdravstvene nege (Berlin-Buh, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Ševrin, Vupertal i Visbaden)
 • 89 medicinskih centara
 • 4 rehabilitaciona centra
 • 17 centara preventivne nege

Helios ima 73.000 zaposlenih i godišnje zbrine 5,2 pacijenta od čega 1,2 stacionarnih pacijenata.

Otvorena radna mesta:

 • Medicinska sestra – tehničar

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja ili viša medicinska škola – opšti smer
 • Položen državni ispit

Uslovi rada:

 • Osnovna bruto zarada 2.265 € pre nostrifikacije diplome, nakon nostrifikacije najmanje 2.700 €
 • Obezbeđen smeštaj u okviru klinike
 • Plaćeni smenski, noćni i prekovremeni rad, kao i rad tokom praznika
 • Godišnji odmor 30 dana
 • Obezbeđen kurs nemačkog jezika u cilju što bolje i brže integracije
 • Pomoć i podrška pri nostrifikaciji diplome – klinika poseduje svoju medicinsku školu

Kurseve nemačkog jezika možete pohađati u našem Edukacionom centru. Za odabrane kandidate obezbeđujemo stipendiranje od 60% ili čak 100%.

Napomena:

Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Samo kandidati iz užeg izbora će biti kontaktirani, ostale prijave evidentiramo u INJOB bazu kandidata. Hvala na razumevanju.

Znanje nemačkog jezika
Nemam znanjeA1A2B1B2