InJob je kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. Trenutno, fokus našeg poslovanja je na zapošljavanju medicinskih radnika u SR Nemačkoj. U želji da medicinskim radnicima omogućimo sigurno zaposlenje u inostranstvu, dobijanje radne vize i nostrifikaciju diplome, razvili smo sistem usluga koji Vas brzo i sigurno vodi do cilja:

  • Ostvarili smo saradnju sa uglednim klinikama u SR Nemačkoj i sa njima ugovorili odlične uslove za naše kandidate. Nudimo Vam organizaciju intervjua sa nemačkim poslodavcima u Beogradu, platu i uslove rada u skladu sa nemačkim kolektivnim ugovorom, doček pri dolasku, obezbeđen smeštaj, kurs nemačkog jezika, pomoć oko integracije u novo okruženje i oko nostrifikacije diplome. Pružićemo Vam pomoć oko sastavljanja CV-a na nemačkom jeziku i pripremiti Vas za intervju sa poslodavcima.
  • Organizovali smo kurseve nemačkog jezika, od nivoa A1 do nivoa koji je u konkretnom slučaju potreban za dobijanje radne vize i nostrifikaciju diplome. Na našim specijalizovanim kursevima medicinskog nemačkog pripremićemo Vas za polaganje odgovarajućih ispita, za intervju sa poslodavcima, ali podjednako važno, prenećemo Vam jezik Vaše struke, kako biste se što brže integrisali u novo radno okruženje i kako bi Vaša stručnost u ponoj meri došla do izražaja. Za odabrane kandidate obezbedili smo program stipendiranja od 60% ili čak 100%.
  • Osnovali smo prevodilački biro u okviru koga Vam nudimo prevod dokumentacije sa pečatom sudskog prevodioca iz Nemačke priznat na čitavom nemačkom govornom području. Za naše kandidate po povlašćenoj ceni i kratkim rokovima.
  • Proučili smo propise u vezi sa apliciranjem za radnu vizu, pripremom dokumentacije i nostrifikacijom diplome u inostranstvu i pružićemo Vam podršku u svakom segmentu procesa zapošljavanja.

Naš sistem i način poslovanja počivaju na profesionalnosti, znanju i iskustvu našeg tima. Na prvom mestu stoji briga o kandidatima koji nam ukažu poverenje. Da bi postigao visok nivo kvaliteta usluga, InJob zahteva od poslodavaca najbolje uslove za kandidate, a od kandidata veliku posvećenost i trud u obavljanju poslova. Smatramo da samo uzajamno zadovoljstvo poslodavaca i kandidata vodi njihovom dugoročnom uspehu i ostvarivanju ciljeva zbog kojih su nam se obratili. Mi posredujemo ali još više spajamo ljude kako bi zajedno nastavili da realizuju svoje ciljeve.

Za sve dodatne informacije rado Vam stojimo na raspolaganju.

    Znanje nemačkog jezika
    Nemam znanjeA1A2B1B2