SIGURNO I BRZO DO POSLA NA KLINIKAMA U NEMAČKOJ

U potrazi za boljim sutra, veliki broj medicinskih radnika danas u moru dezinformacija i lažnih obećanja traga za sigurnim putem do zaposlenja u Nemačkoj. O ovoj aktuelnoj temi razgovaramo sa gospodinom Jovanom Stojanovićem, predsednikom grupacije za zapošljavanje u Privrednoj komori Srbije i direktorom kompanije InJob International koja se već nekoliko godina uspešno bavi posredovanjem u zapošljavanju.

Gospodine Stojanoviću, InJob je danas praktično jedna od retkih kompanija u zemlji koja ispunjava sve zakonske uslove za bavljenje ovom delatnošću, zar ne?

To je nažalost tačno. Iako je zakonodavac učinio važne korake kako bi regulisao ovu oblast i zaštitio naše ljude od prevare, u praksi i dalje ima dosta nezakonitih radnji, zloupotreba i obmana. To je utoliko gore, što je ovde reč o ljudskim sudbinama.

Koji su to zakonski uslovi koje agencije moraju da ispune?

Međudržavni sporazum, koji je 2013. godine potpisan između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, predstavlja osnovu za zapošljavanje medicinskih radnika u Nemačkoj. Budući da je reč o tako osetljivoj oblasti, na toj osnovi je na obe strane propisan niz rigoroznih uslova koje kompanije moraju da ispune kako bi dobile dozvole za obavljanje ove delatnosti.

InJob International je registrovan, poseduje važeću licencu nadležnog Ministarstva za rad i zapošljavanje za obavljanje ove delatnosti, naši zaposleni su licencirani od strane resorsnog ministarstva i nacionalne službe, dok su naši saradnici u Nemačkoj takođe registrovani i poseduju dozvole za rad u skladu sa nemačkim zakonima.

Recite nam nešto o Vašem načinu rada?

Ono što je na početku svakako važno spomenuti, jeste da su usluge posredovanja za kandidate potpuno besplatne i pre i nakon odlaska u Nemačku. Od kandidata ne uzimamo nikakvu proviziju, niti ugovoramo odbijanje dela plate.

Ono na šta smo svakako posebno ponosni jeste da smo sa klinikama u Nemačkoj uspeli da ostvarimo dugoročnu saradnju zasnovanu na uzajamnom poverenju i da ugovorimo odlične uslove za naše kandidate. Kao što je poznato, nakon nostrifikacije diplome oni su u svakom pogledu potpuno izjednačeni sa nemačkim radnicima, ali do tada je neophodno načiniti nekoliko važnih koraka. Pre odlaska u inostranstvo kandidati moraju da savladaju jezik, da polože ispit i steknu važeći jezički certifikat, potpišu ugovor o radu sa nemačkim poslodavcima, da dobiju radnu dozvolu i podnesu zahtev za nostrifikaciju diplome. U svakom od tih segmenata mi stojimo uz njih. Organizovali smo kurseve nemačkog jezika za koje odobravamo stipendije u visini od 60 ili čak 100%, organizujemo intervjue sa poslodavcima iz Nemačke u Beogradu i Nišu, obezbedili smo prevode EU-sudskog prevodioca po povlašćenoj ceni i preuzimamo kompletnu pripremu dokumentacije. Nakon odlaska u Nemačku klinike zajedno sa nama brinu o adaptaciji i integraciji kandidata u novo okruženje, njihovom smeštaju i aktivnostima vezanim za nostrifikaciju diplome i spajanje porodice. Sve to je garantovano ugovorima o posredovanju koje je InJob potpisao sa klijentima.

Sa druge strane, mi i od naših kandidata zahtevamo visok nivo stručnosti, odgovarajuće kvalifikacije, psihološki profil i veliku posvećenost cilju. Ovo za naše ljude nije lak korak i potreban je visok stepen odlučnosti i upornosti, da bi se ostvario cilj. Ipak, to je moguće. Preko InJoba je do sada 180 ljudi dobilo zaposlenje u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Spomenuli ste mogućnost besplatnog učenja nemačkog jezika. Recite nam nešto više o tome!

Nepoznavanje jezika praktično predstavlja glavnu prepreku prilikom zapošljavanja u Nemačkoj. Budući da je ovde reč o stručnoj radnoj snazi koja će u Nemačkoj obavljati veoma odgovoran posao u radu sa ljudima, propisan je prilično visok nivo poznavanja nemačkog jezika. Da bismo pomogli našim kandidatima da ovu prepreku savladaju, pristupili smo politici stipendiranja kurseva nemačkog jezika. To je u stvari bio veoma logičan potez. Školu smo najpre pokrenuli u Beogradu, gde se nalaze naše matične kancelarije. Zbog velikog broja zainteresovanih kandidata iz Niša i okoline, uskoro smo otvorili i centar u TC Ambasador u Nišu. Moram reći da se taj centar u svakom pogledu odlično razvija. Naši kandidati imaju veoma visoku prolaznost na ispitima i dobro prolaze na intervjuima za posao.

Kakve planove imate za naredni period?

Poslednjih meseci smo imali intenzivne pregovore sa nekim institucijama i klinikama u Nemačkoj i postigli smo važne dogovore. Jedan od takvih projekata je program za maturante medicinskih škola koji podrazumeva obavljanje stručne prakse u Nemačkoj. Želja nam je da otvorimo vrata i za druga medicinska zanimanja i u postupku smo pregovora oko toga. Ugovorili smo prve poslove za lekare i napravili prve korake u pravcu sporazuma koji će olakšati postupak nostrifikacije. Imamo u planu i druge ambiciozne projekte o kojima bih radije govorio nakon potpisivanja odgovarajućih sporazuma.

Gospodine Stojanoviću, veliko hvala za intervju o ovoj danas zaista gorućoj temi! Želimo Vam mnogo uspeha u daljem radu.

informacije