DUALNO OBRAZOVANJE U SARADNJI SA NEMAČKIM KLINIKAMA

Intervju direktora InJob International, Jovana Stojanovića, dat Niškim vestima.
https://niskevesti.rs/dualno-obrazovanje-u-saradnji-sa-nemackim-klinikama/

Dualno obrazovanje je česta tema u današnjoj stručnoj javnosti i čest predmet panel-diskusija, tribina i međunarodnih konferencija. Sledeći najnovije trendove u obrazovanju, kompanija InJob International pokrenula je projekat dualnog obrazovanja za medicinske tehničare u saradnji sa nemačkim klinikama. O ovoj aktuelnoj temi razgovaramo sa direktorom InJob International, gospodinom Jovanom Stojanovićem.

Gospodine Stojanoviću, u intervjuu, koji ste pre mesec dana dali za naš portal, spomenuli ste projekat dualnog obrazovanja u saradnji sa nemačkim klinikama. Zbog velikog interesovanja naših čitalaca, da li biste mogli da nam kažete nešto više o tome šta u stvari predstavlja dualno obrazovanje?

Jovan Stojanović: Dualno obrazovanje je sistem srednjoškolskog obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču znanja, veštine i sposobnosti koje su potrebne za obavljanje nekog određenog zanimanja, pri čemu poslodavac učenicima pripravnicima isplaćuje pripravničku platu ugovorenu Zakonom o radu. Ovaj koncept se u zemljama nemačkog govornog područja pokazao kao izuzetno uspešan i efikasan model prelaska mladih ljudi iz sistema obrazovanja u svet rada. Povećan je udeo praktične nastave i omogućeno je učenje u stvarnim, životnim situacijama i autentičnoj radnoj kulturi. Kao što znate, naša vlada je pokrenula inicijativu za uvođenje sistema dualnog obrazovanja u naš školski sistem.

InJob International je u saradnji sa nemačkim klinikama pokrenuo jedan projekat dualnog obrazovanja, o kome je naš portal već pisao. Da li možete da nam kažete nešto bliže o tome?

Jovan Stojanović: Veliki broj klinika sa kojima InJob International sarađuje raspolaže sopstvenim akademijama koje su akreditovane kao obrazovni centri. One svake godine raspisuju konkurse i primaju određeni broj učenika pripravnika koji dobijaju mogućnost da na samoj klinici pohađaju časove teoretske nastave i da naučeno potvrde u praksi u potpuno realnim radnim uslovima i ovladaju veštinama koje su neophodne za obavljanje ovog zanimanja.

Naš stručni tim je sastavio predlog projekta kojim je predviđeno da se određeni broj mesta na akademiji klinke otvori za naše učenike i taj predlog je usvojen i utvrđen je precizan nastavni program u skladu sa nemačkim obrazovnim sistemom.

Kome je namenjen ovaj projekat?

Jovan Stojanović: U ovoj pilot fazi projekat je namenjen maturantima srednjih medicinskih škola koji će u zemlji uskoro steći diplomu ili mladim medicinskim tehničarima do 21. godine života. Postoje razlike između našeg i nemačkog nastavnog plana za medicinske tehničare i da bi se nostrifikovala naša diploma, potrebno je nadoknaditi određeni broj časova teoretske i praktične nastave. Naši kandidati će biti uključeni u sistem dualnog obrazovanja, radeći na klinici i istovremeno pohađajući teoretsku i praktičnu nastavu i za otprilike godinu dana će steći nemačku diplomu koja im pruža ogromne šanse na tržištu rada u čitavoj Evropi. Istovremeno, ukoliko budu poželeli da se vrate u zemlju i nastave rad i školovanje ovde, doneće sa sobom i dragoceno iskustvo i znanje, stečeno na nekim od najprestižnijih klinika u Evropi.

Smatramo da ovakav koncept mladim ljudima pruža veliku fleksibilsnost i mogućnost izbora i da im omogućava da steknu veliko stručno znanje, nauče njegovu primenu u praksi i dobiju kvalifikaciju koja je danas veoma tražena.

InJob International je poznat po tome da za svoje kandidate sa klinikama ugovora dodatne povlastice. Da li je to slučaj i kod ovog projekta?

Jovan Stojanović: Da, InJob International sa svim klinikama sa kojima sarađuje ugovara dodatne pogodnosti za svoje kandidate: obezbeđen smeštaj, napredne kurseve medicinskog nemačkog jezika, pomoć oko integracije, obezbeđenog mentora, pomoć oko nostrifikacije diplome i spajanja porodice. Na ovim linkovima možete pročitati neka od iskustava naših kandidata:

Dolazak u Gelnhausen

Svakome bih preporučila ovu kliniku

Kada se osmeh upućen pacijentu vrati

Zaista se trudimo da za naše kandidate obezbedimo odlične uslove i da im što je moguće više olakšamo proces integracije u novo radno okruženje. Utoliko smo se više trudili kada su u pitanju mladi ljudi koji tek treba da steknu prva radna iskustva.

U okviru našeg projekta dualnog obrazovanja, našim polaznicima je u zemlji obezbeđen besplatan kurs nemačkog jezika do nivoa B1, organizacija intervjua sa nemačkim poslodavcima u Beogradu ili Nišu, pomoć oko pripreme dokumentacije za apliciranje za vizu. Oni praktično snose samo svoje lične troškove. Usluge posredovanja za kandidate su besplatne kako u pripremnoj fazi u zemlji, tako i nakon odlaska u Nemačku.

U Nemačkoj je obezbeđen besplatan smeštaj, besplatna stručna teoretska i praktična nastava na klinici, časovi nemačkog jezika do nivoa B2, rad na klinici uz pripravničku platu od oko 900 evra neto, a nakon nostrifikacije diplome ugovor o radu na mestu medicinskog tehničara. Projekat se realizuje sa klinikama sa kojima već imamo dugogodišnju saradnju i koje su se potvrdile kao veoma pouzdani partneri.

Gospodine Stojanoviću, veliko hvala za intervju. Verujem da su naši čitaoci dobili vredne informacije. Želimo Vam uspeha u daljem radu.

 

Uncategorized @sr